Wednesday, April 13, 2011

Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang

Kompetensi Dasar 6.1.
Menentukan kedudukan dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga
1. Kedudukan titik dan garis

2. Kedudukan titik dan bidang

3. Kedudukan antara dua garis

4. Kedudukan garis dan bidang

5. Kedudukan antara dua bidangContoh soal:
Pada kubus ABCD.EFGH seperti gambar dibawah,


Titik-titik yang terletak pada garis AB adalah titik A dan titik B.
Titik-titik yang diluar garis AB adalah titik E, F, D dan lain-lain.
Titik-titik yang diluar bidang ABCD adalah titik E, F, G dan lain-lain.
Titik-titik yang terletak pada bidang ABCD adalah titik A, B, C dan D.
Rusuk kubus yang sejajar bidang BCGF adalah AD, EH, AE, DH
Rusuk kubus yang bersilangan dengan AD adalah EF, BF, CG, HG
Rusuk kubus yang menembus bidang ABCD adalah EA, FB, GC, HD
Garis potong antara bidang ABCD dengan bidang ADHE adalah garis AD


Latihan soal:

Diketahui limas T.ABCD. Tentukan:
a. Kedudukan titik T terhadap garis AB
b. Kedudukan titik B terhadap bidang ABCD
c. Kedudukan titik A terhadap bidang TBD
d. Titik potong garis TA dan garis AB
e. Titik potong garis TB dan bidang TBD
f. Titik potong Bidang TAB dan ABCD

55 comments:

SiNtia Cute said...

Nama : Dea Ayu Fardhani ( X-9 / 06 )

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

SiNtia Cute said...

Nama : Sakina Tunissa A. ( X-9 / 27 )

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

SiNtia Cute said...

Nama : Sintia Intan N.A ( X-9 / 28 )

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

SiNtia Cute said...

Nama : Indri Murti A. ( X-9 / 18 )

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

SiNtia Cute said...

Nama : Luvita Larasati ( X-9 / 19 )

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

SiNtia Cute said...

Nama : Nindya Sofiana ( X-9 / 23 )

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

SiNtia Cute said...

Nama : Dewi Quraisin ( X-9 / 08 )

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

vishel zivana said...

nama : violita sheila zivana (x-7 / 29)

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

nama : Choirur Rozikin (x-7 / 9)

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

anisa said...

nama : Anisa Russitawati Abdilah (X-7 / 06 )

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Rifky Reza R. said...

a) Titik T di luar garis AB
b) Titik B pd bidang ABCD
c) Titik A di luar bidang TBD
d) A
e) TB
f) AB

Nama : Rifky Reza Ramadhiansyah
Kelas : X-7
No. : 23

Anonymous said...

Nadhila Nastiti Putri
(x-9) 22
a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

TheHacker said...

Nama : Panji Winata
Kelas : X.7
No absen : 21

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Nama :amalia ayunda
kelas:x.7
No :3

a.titik T di luar garis AB
b.titik B pada bidang ABCD
c.titik A di luar TBD
d.A
e.TB
f.AB

Anonymous said...

Olivia Prastiandani
x-9 (24)
a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

nama : Andita Eka Fitriani (x-7 / 04)

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Elita Putri Hapsari
x-9 (12)
a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

Fauzia Lutfi Handayani
(15) x-9
a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

M.Iqbal Haqi X9 \ 21
a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

Faradilla Dewi Rishanti 14 (x-9)
a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

YUSRINA NUR FITRIA X.7 / 32

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

NAMA: FATHARANI ROZANAH
KELAS: X.7
NO: 13

JAWABAN TUGAS:
a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Fajar Rizky Firdaus X-9 (13) said...

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Fajar Rizky
X-9
13

Yondia V.S said...

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. titik potong pada A
e. titik potong pada TB
f. titik potong pada AB


Yondia Vanensashakeh S.
X.7
31

Anonymous said...

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB


SEKAR SHITA ANGGRAINI
X-7
26

Anonymous said...

a.T adalah tinggi segitiga TAB
b.Titik B salah satu titik sudut bidang ABCD
c.Titik A diluar bidang
d.Bersilangan
e.Salah satu rusuk segitiga TBD
f.Dua bidang yang berpotongan

Anonymous said...

Styana Christi (X9/29)

a.T adalah tinggi segitiga TAB
b.Titik B salah satu titik sudut bidang ABCD
c.Titik A diluar bidang
d.Bersilangan
e.Salah satu rusuk segitiga TBD
f.Dua bidang yang berpotongan

Anonymous said...

Fahmi Faisal R /X.7

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Annichut said...

Annisa Nur Fitriani/X9/03

a. tinggi terhadap segitiga TAB
b. salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Luwihidayanto said...

Luwihidayanto
20 X-9

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Bagas Aldio X-9/05 said...

Bagas Aldio
X-9/05

a.) T adalah tinggi terhadap bidang segitiga AB
b.) B adalah salah satu titik sudut di bidang ABCD
c.) A adalah titik di luar bidang TBD
d.) A
e.) TB
f.) AB

Anonymous said...

Miftakhul Hasanah
X-7
21

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Wahyu Zuli p.
X-7
30

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Farouq Aferudin
X-7
12


a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Nama : M. Aflahuddin F
Kelas : X.7
No : 19

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

nama : anggi wiraswara raditya
kelas : x.7
no. : 05

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. di A
e. di TB
f. di AB

Anonymous said...

Kiki Agustin S
X.7
16

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

DIAN WAHYU KEMALAPUTRI
X.9 / 09

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

DIAN WAHYU KEMALAPUTRI
X.9 / 09
answer :
a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

Denis Bramedio Herlambang
X.9 / 07

a.titik T diluar dari garis AB
b.titik B didalam dari bidang ABCD
c.titik A diluar bidang TBD
d.titik potong di titik A
e.berpotongan pada garis TB
f.berpotongan pada garis AB

Anonymous said...

Ocfatinianingrum Metri Santika
X-7
20

a.Titik T diluar garis AB
B.Titik B pada bidang ABCD
c.Titik A diluar bidang TBD
d.A
e.TB
f.AB

aaaaa said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Genio Erwangga P.S.P
X-7 / 14

A. Titik T diluar titik AB
B. Titik B pada bidang ABCD
C. Titik A diluar bidang TBD
D. A
E. TB
F. AB

Anonymous said...

a.) T adalah tinggi terhadap bidang segitiga AB
b.) B adalah salah satu titik sudut di bidang ABCD
c.) A adalah titik di luar bidang TBD
d.) A
e.) TB
f.) AB

Hanif k f
X-9
17

Anonymous said...

Amalina Nur Ramadhani
X9 [01]

a. tinggi terhadap segitiga TAB
b. salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anonymous said...

Dhita Mey Diana .k
x.7 (10)

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

ahmad roisul m
X 7/ 01


a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Ahmad roisul M
X7 / 01

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Mila Diansari
X7/18
a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

Nama : Bondan Ratnasari
Kelas :X7
a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Anonymous said...

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Anta F P H
4
X-9

Anonymous said...

a. Sebagai tinggi terhadap segitiga TAB
b. Sebagai salah satu titik sudut bidang ABCD
c. Titik diluar bidang
d. Bersilangan
e. Sebagai salah satu rusuk segitiga TBD
f. Merupakan dua bidang berpotongan

Raka Adhi P
25
X-9

Anonymous said...

nama : vica ardani
no : 28/X.7

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

candy lollipop said...

Nama : Inas Zakiyyah
Kelas :X7 / 15
a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

candy lollipop said...

nama : Inas Zakiyyah
no : 15/X.7

a. titik T diluar garis AB
b. titik B pada bidang ABCD
c. titik A diluar bidang TBD
d. A
e. TB
f. AB

Post a Comment

Blogger templates